سبد پیستون پراید جور قیمت عالی
استاندارد ۲۵ ۵۰ ۷۵
با هم
از هر کدام یک عدد هر کدام ۲۷۰۰۰۰

بوش پیستون قائم ۴۵
۶۶۵۰۰۰

کشویی ۱.۲
۳۵۵۰۰۰

کشویی ۳.۴
۴۴۵۰۰۰

دیسک و صفحه ۴۰۵ شرکتی ۷۹۹
۱۰۴۵۰۰۰

دیسک و صفحه ۴۰۵ شرکتی‌۹۱۰
۱۲۷۵۰۰۰

بلبرینگ تایم ef7 gisp
۲۴۰۰۰۰

تسمه تایم ۴۰۵ شرکتی
۲۱۳۰۰۰

تسمه تایم شرکتی تیپ ۵
۴۴۱۰۰۰

تسمه تایم رایکالتون ef7
‌‌۳۸۳۰۰۰

سرسیلندر لخت پژو ۴۰۵ عظام
۲۲۲۵۰۰۰

سنسور میل سوپاپ پراید دیناپارت
۷۶۰۰۰

پوتاسیومتر سمند دیناپارت
۱۳۷۰۰۰

شیلنگ رادیاتور پراید بالا
۱۶۷۰۰

شیلنگ رادیاتور پراید پایین
۱۵۸۰۰


یاتاقان ثابت و متحرک تیپ ۵
۳۹۵۰۰۰

لاستیک ساق سوپاپ تیپ ۵ ویژن
۲۶۶۰۰۰

واشر سرسیلندر پیکان یوگوسلاو
۹۹۰۰۰

واشر سرسیلندر پراید توس۱میل
۵۵۰۰۰

واشر سرسیلندر پراید توس۲میل
۵۶۰۰۰
لنت هانتر پراید
۶۴۰۰۰

لامپ ۳خار
۲۹۰۰۰

لامپ ۲خار
۲۴۰۰۰

تسمه تایم پراید رایکالتون
۱۲۱۰۰۰

تسمه تایم ۴۰۵ رایکالتون
۱۸۷۰۰۰

تسمه تایم ۲۰۶ تیپ ۲ رایکالتون
۲۳۲۰۰۰

تسمه تایم ۲۰۶ تیپ ۵ رایکالتون
۳۸۳۰۰۰

تسمه تایم ef7 سمند
۳۸۳۰۰۰
menu