زنجیر سفت کن والتون
۳۲۰۰۰۰

چهار شاخه توس پیکان
۱۱۲۰۰۰

شمع بوش روس
۳۰۵۰۰

شمع رنو
۲۷۷۰۰

تسمه دینام ۴۰۵
۱۴۵۰۰۰

تسمه تایم ۴۰۵
۱۶۵۰۰۰

تسمه های پاور :

تسمه دینام تیپ ۲
۱۵۹۰۰۰

تسمه دینام تیپ ۵
۱۵۶۰۰۰

تسمه تایم تیپ ۲
۱۹۱۰۰۰

تسمه تایم تیپ ۵
۲۷۱۰۰۰

menu