دیسک‌وصفحه نیسان دایکن دور بزرگ نیسان
۲۴۳۰۰۰۰

دیسک‌وصفحه نیسان دایکن دور کوچک
۲۶۳۵۰۰۰

دیسک‌وصفحه نیسان والئو دور بزرگ
۱۷۳۵۰۰۰

دیسک‌وصفحه نیسان والئو دور کوچک
۱۳۴۰۰۰۰

یاتاقان متحرک استاندارد ۴۰۵ Ibbc
۳۸۲۰۰۰

قیفی گیربکس ۴۰۵
۳۹۵۰۰۰

بوش کمک ۴۰۵ عقب
۱۷۷۰۰

مهره فن پراید ایمن تک حرارتی
۲۳۰۰۰

لیور دنده ابری پراید
۱۴۱۰۰۰

جعبه فرمان پراید mbc
۴۹۲۰۰۰

مهره روغن هیدرولیک فرمان ۲۰۶ ایمن
۵۳۰۰۰

سوپاپ دود هوا TU5 ساوه
۷۹۷۰۰۰

menu