کیت کلاچ عظام پلاس ۴۰۵
۱۱۵۸۰۰۰

بلبرینگ HSB عقب پراید جدید
۸۰۰۰۰

بلبرینگ HSB جلو پراید جدید
۹۸۰۰۰

کیت کلاچ پراید سکو
۶۳۷۰۰۰

شیلنگ بالا رادیاتور پراید معمولی پولاسا
۱۶۰۰۰

شیلنگ راست بخاری انژکتور
۱۳۸۰۰

شیلنگ پایین رادیاتور معمولی
۱۷۵۰۰

شیلنگ پایین رادیاتور معمولی یورو
۲۰۰۰۰

بالارادیاتور ۴۰۵ معمولی
۴۸۰۰۰
پایین پژو TU5 رادیاتور بلند پایین
۹۳۰۰۰

menu