بلبرینگ چرخ جلو ۴۰۵ AMT
۱۵۳۰۰۰
بلبرینگ جلو پراید AMT
۱۰۰۰۰۰
جرخ عقب پراید جدید AMT
۶۳۰۰۰

تعداد محدود

menu