سنسور اکسیژن فرانتک
۴۰۸۰۰۰

آینه پیکان
۳۷۵۰۰

کرکره کیلومتر پیکان
۹۰۰۰

اتوماتیک استارت پراید عظام
۱۷۲۰۰۰

شیر فرمان ۴۰۵ قدیم عظام
۸۷۹۰۰۰

درب سوپاپ مژده
۳۰۵۰۰۰

بالابر ابری ۴۰۵
۳۱۵۰۰۰

میل رابط ۴۰۵ دینا
۱۶۸۰۰۰

چراغ جلو l90 مدرن
۳۱۹۰۰۰

چراغ جلو l90 جمع ساز
۳۷۹۰۰۰

menu