لطفا دقت بفرمایید اجناسی که از ما میخرید قاطی نداره عزیزان

اگر سایپایی میخرید دونه دونش از صفر تا صدش سایپا اصلی تقدیمتون میکنیم
اگر ایساکو میخرید هم ایساکو اصلی
باقی برندها هم به همین روال

ما برای اعتبار اسم خودمون و مشتریانمون احترام بالایی قائلیم جنس قاطی دار بسته بندی شده زیر پله ای ما نمیفروشیم به اسم اصلی

menu